Center Management

E-mail

Name

Aeyounes@tu.edu.sa

Alaa Essam Younes   Dr.

t.almetari@tu.edu.sa

Ms. Tahani Almutiri - Managment

k.kraem@tu.edu.sa

Mr. Kraem Alotaibi

Technical Staff

s.alkhudidi@tu.edu.sa

Mr. Saad Alkhudidi

f.musad@tu.edu.sa

Mr. Musad Almughati

r.alzahrani@tu.edu.sa

Ms. Reem Alzahrani

Nora.s@tu.edu.sa

Ms. Nora Almalki

samah.ab@tu.edu.sa

Samah Al-Talhi